Merkezi Finans ve İhale Birimi olarak Avrupa Birliği fonlarının yönetimi konusundaki 21 yıllık deneyimimizi CFCU Akademi aracılığıyla paydaşlarımıza aktarıyoruz. Bugüne kadar 12 farklı kurumdan yaklaşık 350 kişiye verdiğimiz eğitimlerle sürekli gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz.

CFCU Akademi;

  • Türkiye’deki kamu kurumlarına, özel sektör kuruluşlarına, STK'lara, üniversitelere, belediyelere ve diğer kurumlara proje yönetimi ve AB fonları konusunda eğitimler veriyor.
  • Türkiye’deki tüm kurumların Avrupa Birliği ve dış kaynaklı fonlardan daha etkin faydalanabilmesine olanak sağlıyor.
  • IPA aktörlerine sunduğu eğitimler ile IPA sisteminin daha verimli işlemesi ve IPA konusunda ulusal kapasitenin gelişmesine katkıda bulunuyor.
  • Kurum içi eğitimler ile çalışanların kapasitesini güçlendirerek kariyerlerinde ilerleme kaydetmelerine fırsat veriyor.
  • Potansiyel faydalanıcıların proje dünyasına kolay uyum sağlaması için yol arkadaşlığı yapıyor.
  • CFCU Akademi’nin portföyünde proje döngüsünün her aşamasına ait farklı eğitim başlıkları yer alıyor.

CFCU Akademi; Proje Döngü Yönetimi, PRAG Kuralları ile ihale yöntemleri, PRAG Kuralları ile proje yönetim adımları, PRAG Kuralları ve AB fonları çerçevesinde birçok farklı eğitim fırsatı sunuyor.

CFCU’nun Bilgeliğini Paylaşıyoruz

CFCU Akademi

Broşürü indir