20.10.2022 tarihli Türk Standartları Enstitüsü Eğitimi

3 February 2023

Türk Standartları Enstitüsü kurum personeline yönelik 20.10.2022 tarihinde “Proje Döngüsü Yönetimi” eğitimi gerçekleştirilmiştir.